V Rožnově pod Radhoštěm, v  bezprostřední blízkosti centrálního náměstí stojí drobná hrázděná stavbička- říká se jí altán, pamatuje doby rožnovského lázeňství. Tehdy v ní byl umístěn provoz inhalátoria.
Rozpadající se objekt začátkem devadesátých let odkoupili od města mladí manželé- akademický sochař a akademická architektka, přetvořili jej na výstavní galerii. Po první výstavě v roce 94 s názvem 3K, zjistili, že prostor není zcela vhodný pro tento záměr a tak tu vznikla prodejní galerie KUK orientovaná převážně na produkty uměleckého kovářství.
Sen o výstavbě galerie moderního umění však zůstal. Ten se začal pomalu naplňovat, když se manželům v novém tisíciletí podařilo od města koupit přilehlý pozemek.
Z celkového konceptu nové galerie obkličující altán je nyní realizován první díl mozaiky- STAGE GARDEN gallery.
Vznikl nový důstojný nejen vnitřní ale i vnější prostor, kde mohou manželé nabídnout návštěvníkům další díl své umělecké osvěty, kterou obohacují město, do kterého přivádějí významné umělce s nadregionálním, či dokonce zahraničním přesahem.

Objekt nové galerie stojí za zmiňovaným altánem, v druhé frontě, hlásí se o slovo svou vykukující věží s dominantním velkoplošným bezrámovým rohovým oknem- svítícím okem.
Objektu byl záměrně dán asketický „jednobarevný“ výraz, který tvoří neutrální pozadí pro vlastní vystavovaná díla, tedy pro to, o co běží především, pro vystavovaný kumšt. Důležitou roli v celkovém výrazu sehrává vstupní portál s jednoduchým základním kompozičním členěním otvorů a zapuštěným vstupem, stejně jako křehké okenice-posuvné stínící plechové panely s vypalovanými figurativními motivy, které jsou uměleckým dílem, trvalou součástí expozice.
Hra světel, slunce a stínů na bílé hmotě je tak umocněna nejen na vnější tváři budovy, ale i v interiéru. Dodává výstavní expozici další napínavou tajemnou měnící se atmosféru.
Dispozice je pojata jako jeden výstavní prostor dělený mobilními paravány s vestavěným blokem prostorů hygienického a technického zázemí. Neméně podstatnou výtvarnou výrazovou roli sehrává také okolní parter a jeho vymezení plotem s  betonových zdí, vypalovaných panelů či živého oplocení.
Back to Top