Ulice Nádražní, díky své poloze v bezprostřední blízkosti hlavního náměstí a kostela, vždy patřila k těm nejfrekventovanějším. Dříve zde proudily davy lázeňských hostů, později začala sloužit jako spojnice mezi dopravním terminálem, novými sídlišti a hlavním náměstím.
Během 19. století zde stála dřevěnice, která byla na počátku století 20., v roce 1910 nahrazena zděnou stavbou v secesním stylu, kterou realizovali místní stavitelé Barabáš a Bajer.
Objekt není památkově chráněný, nachází se ochranném pásmu kostela.

Stavebník-manželé zakoupili dům, který považovali za nejkrásnější ve městě s odhodláním vrátit mu svou zašlou krásu, uvést jej v nový další život v současné době. Společně jsme tedy k návrhu přistoupili s respektem, úctou, se snahou vrátit stavbě její krásu a lesk z doby lázeňské, s ambicí být znovu důstojným sousedem barokního římskokatolického kostela Všech svatých. Předmětem byl i úzký pozemek nepravidelného klínovitého tvaru- proluka směrem k bývalé dívčí škole (dnes Intersport), zde jsme umístili soudobou novostavbu. Ve dvorní části potom vznikla jednopodlažní hmota z pohledového železobetonu krytých parkovacích stání, garáže a „vstupní brány“. Tato hmota propojuje dům s kostelní zdí a vymezuje tak zadní dvůr. Opět jsme vsadili na kontrast mezi historickou krásou a soudobým výrazem.
V rámci revitalizace stávajícího objektu proběhlo doplnění štukových prvků, obnovení a doplnění ozdobných barevných vlysů, výměna velké části hrázdění a rohové věžičky, obnova a doplnění verandy, byl proveden nový měděný střešní plášť, či měděná korouhev.
Uvnitř potom výměna všech stropů, umístění objemu výtahu, repase schodišťového prostoru vč. historických dlažeb, zábradlí a barevných skleněných okenních tabulek, vnitřní zateplení, repase vlysových podlah, sklem byla zakryta obnažená zajímavá historická konstrukční řešení stropních konstrukcí, byla provedena repase či repliky vnitřních dveří.
Proluka byla vyplněna objektem v bílé omítce a velkoformátovým zasklením v hliníkových rámech. Výlohy v obou objektech byly provedeny v „převýšeném řádu“, propojily formy obou budov a dodaly také důstojnost uličnímu obchodnímu prostoru.

V přízemí jsou umístěny obchodní jednotky, uliční a dvorní vstup s vertikální komunikací.
Ve 2. nadzemním podlaží a podkroví potom prostory pro služby, či kanceláře.

Další projekty

Back to Top