1 - Chlév z Brodské, 2 - zimovisko z Nýdku Střelmé, 3a - chalupa č.p. 56 z Komorní Lhotky, 3b stodola ze Starých Hamer, 3c - chlév z Morávky Byčince, 4a - luční seník z Morávky  'U Horáka', 5 - milíře, 6a - chalupa  kurlok z Košařisk, 6b - stodola s chlévem z Horní Lomné, 6c - brug, 7a - koliba na lihách z Nedašova, 7b - seník z Bylnice, 7c - pletený chlév z Nedašovy Lhoty, 8a - Šarmanův chlév z NH Vranči, 8b - Mikušův chlév z NH Vranči, 9 - koliba z Černé hory, 10a - koliba z Radhoště, 11 - koliba z Těšínska, 12a - koliba z Kozubové, 12b - kumorka z Kozubové, 12c - chlév z Kozubové, 13a - pajta z panské salaše, 13b - koliba z panské salaše, 14a hájovna z Valašské Bystřice, 14b - kůlna, 15 - chlévek z NH pod Babínkem, 20 - vstupní brána - výhledna, 21 - přestavba vodárny - Kobka v kopce
Stužka - přístupová komunikace do areálu Valašské dědiny a nového areálu Kolibiska
Výhledna - Vstupní objekt do nového areálu Kolibiska od Jurkovičovy rozhledny
Kobka v kopce - přestavba staré vodárny a vodojemu a na multimediální prostor

Další projekty

Back to Top