Místo děje - záměru investice se nachází v obci Palkovice - části Myslík na svažitém pozemku s jihovýchodní expozicí na dohled hlavní komunikace procházející obcí. Prostor dále směrem po svahu přechází ve volnou krajinu luk a polí. Na daném místě stojí stávající klubovna, parket, podium, venkovní sezení, dětské a sportovní hřiště, přístupné po stávající zpevněné komunikaci.

Na protilehlé straně přes hlavní silnici stojí zrekonstruovaná kaple Panny Marie Sedmibolestné a za ní do krajiny stoupá svah s opačnou orientací.
Vlastní návrh je podřízen topografii místa, dynamickému terénnímu profilu, výhledům do krajiny, stávajícím komunikacím a objektům, vlastnickým vztahům a požadavkům vyplývajícím ze zadaného stavebního programu.
Stavební program je s ohledem na složitou konfiguraci místa záměru a měřítko okolní zástavby rozčleněn dle provozu a vazeb na jednotlivé objemy - bloky, které jsou ukotveny ve dvou podlažích kopírujících terénní profil.

Hlavní budova tak sestává z kompozice 4 hlavních objemů, které jsou rozdílné svým výrazem a povrchovými materiály vnějšího pláště (pohledový beton, ocel, corten, omítka), jsou to:
- garáž zásahových vozidel (s technickým zázemím-dílna, sklad, šatna, hygiena, sušárna a technologie).
-multifunkční věž na hadice („památník“, rozhledna, možnost umístění i lezecké tréninkové stěny), 
-klubovna (zasedací místnost),
-hospodářský blok (kancelář, kuchyňka, WC, úklidová místnost).

K této hlavní stavbě jsou přiřazeny „venkovní“ individuální drobné stavby (stánek občerstvení s krytým sezením, parket, podium, „otevřené“ sezení), které společně vymezují polouzavřený venkovní veřejný prostor, tento je koncipován s důrazem na zachovaní výhledu na stávající dětské hřiště. 
Všechny tyto stavby vytvářejí komplex, který zajistí důstojné podmínky nejen pro zásahovou, ale také pro spolkovou/ společenskou činnost sboru dobrovolných hasičů na Myslíku. 

Výrazným prvkem hmotové kompozice je multifunkční věž. Tato primárně slouží k sušení požárních hadic. Její hlavní nosná konstrukce sestává z 9 pilířů spojených v kříže-připomínka na 9 zastřelených osob koncem 2. světové války v těchto místech, 9 popravených rukou německých vojáků v Zátopkově kamenolomu 4. května 1945.
Po subtilním kovovém obslužném schodišti lze také vystoupat na vyhlídkovou platformu, která poskytne návštěvníkovi odměnou za sportovní výkon nádherné výhledy do okolní krajiny. Na věži lze rovněž vybudovat lezeckou stěnu. Pod věží je umístěn i krytý vstup do šaten požárníků.

Při návrhu jsme usilovali o komunikaci stavby s nádhernou okolní krajinou a místem stavby. To se odráží v bohatém prosklení hmoty klubovny s dominantním výhledem na kapli, nebo v doplnění věže na hadice o vyhlídkovou plošinu.
V další fázi doporučujeme hlavní budovu ještě doplnit-osadit uměleckým dílem-plastikou sv. Floriana-patrona hasičů (hutníků, kominíků, hrnčířů, kamnářů či pekařů).
Požární zbrojnice se svou věží a sálem má šanci se stát důstojnou světskou protiváhou, či doplňkem církevní stavby zrekonstruované kaple Panny Marie Sedmibolestné - „budou na sebe vidět a vzájemně komunikovat“.

Další projekty

Back to Top